Ви тут: Головна Структура Кафедри Гуманітарного Інституту Кафедра романської філології та порівняльно-типологічого мовознавства Наукова діяльність

Реорганізація Гуманітарного інституту

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Наукова діяльність

Основні публікації професорсько-викладацького складу кафедри:

Профіль кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства у ГуглАкадемії.


Русудан Кирилевна Махачашвілі

Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови в техносфері сучасного буття: Монографія. Русудан Кирилевна Махачашвілі - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008


Тетяна Гадульзянівна Харченко

 

Розвиток особистості вчителя-рефлексивного практика як пріоритетна складова процесу гуманізації педагогічної освіти у Франції в другій половині ХХ століття Т.Г.Харченко - Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: 2011

Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (1879-1960 рр.)  Т.Г. Харченко - ВІСНИК  Житомирського державного університету імені Івана Франка, 73-77 2, 2008

Розробка й супровід індивідуального проекту студента в сучасній допрофесійній педагогічній освіті Франції: практичний аспект Т.Г. Харченко - Освіта та педагогічна наука, 56-64 1, 2013

Реалізація індивідуального підходу в сучасній професійній освіті вчителів материнських і начальних шкіл Франції Т.Г. Харченко- Науковий вісник Донбасу 1 2013

 До питання про розвиток рефлексії над практикою та її сутністю у французькій педагогічній освіті. Т.Г.Харченко - Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 224 1 2011

 Клінічний підхід до формування особистості вчителя-рефлексивного практика у Франції Т.Г.Харченко - Порівняльно-педагогічні студії: наук.-пед. журн, 7 1 2011

Студент–це особистість Л Баско, Ф Коте, Т.Г.Харченко - Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили ... 1 2009

Тенденції гуманізації підготовки вчителів у Франції в другій половині XX століттяТ.Г.Харченко ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 102-107 1 2009

Роль учителя в „золоте століття” французької педагогіки (1880–1970 рр.) Т.Г.Харченко - Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр.–Вип. ХХXІХ/за заг ... 1 2008

Професійна підготовка вчителів початкової та середньої шкіл у сучасній Франції Т.Г.Харченко -ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 61-65 1 2007

Ідеї гуманізму в епоху французького Відродження Т.Г.Харченко - ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 68-71 1 2007

Людина у філософсько-педагогічних концепціях Великої французької буржуазної революції 1789-1794 рр. Т.Г.Харченко - ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 91-97 1 2007

ЛЮДИНА В ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ФРАНЦУЗЬКОГО УТОПІЧНОГО СОЦІАЛІЗМУ Ф Габріель, Т.Г.Харченко - Наукові праці: наук.-метод. журн 75, 6-12 1

Приклади використання проблемних ситуацій у процесі навчання вчителів у Франції Т.Г.Харченко - Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр, 281-289 2015

Проблемно-ситуативне навчання як засіб розвитку особистості вчителя у Франції Т.Г.Харченко - Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Вип. 742 ... 2015 

РОЗВИТОК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ Т.Г.Харченко - Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ... 2015

Автореферат докторської дисертації. Теорія і практика гуманізації сучасної педагогічної освіти у Франції Т.Г.Харченко - ТОВ "Лисичанська друкарня" 2014

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ГУМАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ Т.Г.Харченко - Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" 2014

Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: теорія і практика: монографія Т.Г.Харченко - 2013

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Гуманітарного Інституту Кафедра романської філології та порівняльно-типологічого мовознавства Наукова діяльність