Ви тут: Головна Структура Кафедри Гуманітарного Інституту Кафедра світової літератури Анонси

Реорганізація Гуманітарного інституту

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Анонси

   Питання до іспиту

Питання до екзамену (ІV курс, спеціальність "Філологія. Переклад")

Питання до екзамену (ІV курс, спеціальність "Філологія. Англійська мова і література")

Питання до екзамену (IV курс, спеціальність "Філологія. Іноземна мова і література")

Навчально-методичні матеріали

ІІ семестр

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ. АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА", "ФІЛОЛОГІЯ. ІНОЗЕМНІ МОВИ"

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ПЕРЕКЛАД"

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ (УСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ. ІНОЗЕМНІ МОВИ"

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ. АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА"

І семестр

 ХРЕСТОМАТІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ. АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА", "ФІЛОЛОГІЯ. ІНОЗЕМНІ МОВИ", "ПЕРЕКЛАД"

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ. АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА" (1 СЕМЕСТР), "ФІЛОЛОГІЯ. ІНОЗЕМНІ МОВИ" (1 СЕМЕСТР), "ПЕРЕКЛАД" (1 СЕМЕСТР)

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  "ФІЛОЛОГІЯ. УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА" (1 СЕМЕСТР)

 ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ

 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ІНОЗЕМНІ МОВИ"

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ»

 СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНОЗЕМНІ МОВИ»

 СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНИХ  ХУДОЖНІХ ТВОРІВ  СТУДЕНТАМ 2 КУРСУ  НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ "ФІЛОЛОГІЯ"

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ   СПЕЦІАЛЬНОСТІ "УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА"

  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ  ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНОЗЕМНІ МОВИ»

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ВИДАВНИЧА СПРАВА І РЕДАГУВАННЯ"

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА"

 Список тем курсових робіт для студентів 4 курсу напряму підготовки "Філологія (переклад)"

 Список літератури з дисципліни "Історія літератури англомовних країн" для студентів напряму підготовки "Філологія. Переклад" (4 курс)

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  Кафедра світової літератури

    Гуманітарного інституту

  Київського університету імені Бориса Грінченка

 повідомляє про створення електронного наукового й навчально-методичного журналу

Manuscript tytul 1

 «MANUSCRIPT»,

  на сторінках якого планується обговорювати коло проблем, пов’язаних із питаннями

 історії зарубіжної літератури – від давнини до сьогодення;

  • сучасного світового літературного процесу, його специфіки;

  • теорії літератури;

  • методики викладання зарубіжної літератури у вищій і середній школах;

  • взаємовпливів і взаємозв’язків різноманітних явищ світової літератури;

  • традиції та новаторства у світовій художньому письменстві;

  • світовий контекст української літератури.

  

Орієнтовні рубрики нашого журналу:

 

Lectura sacra: наукові студії з проблем історії і теорії світової літератури

 Архіваріус: матеріали наукових конференцій кафедри

 Pro et contra: дискусійні матеріали, новий погляд на добре знане, несподіваний ракурс дослідження      

 Записки Ментора: науково-методичні праці філологів-практиків

 «Рукописи не горять!»: до ювілейних дат

 Відлуння: рецепція світової літератури в українському письменстві

 Дебют: дослідження студентської наукової молоді

 Запрошуємо науковців –  досвідчених, і початківців – до участі у створенні наукового видання. Адже лише спільними зусиллями можна і треба творити нове Слово, Добро і Мир!

  Вимоги до публікацій

 Запропоновані до публікації наукові статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми; огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми; формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження та перспективи; список використаних джерел.

Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Береги: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Обсяг – від 6 до 12 сторінок.

Матеріали подавати у такій послідовності:

1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).

2. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).

3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).

4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.

5. Назву статті, прізвище, анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом). Англійська анотація має містити не менше 250 слів.

6. Текст статті.

7. Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках [№ джерела, сторінка], наприклад: [3, 24]. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ДАК, подають після статті в алфавітному порядку. Окремо подається список джерел ілюстративного матеріалу.

8. Малюнки і таблиці в тексті як вставлений об’єкт.

 

Шановні колеги,

ми продовжуємо інформувати вас щодо підготовки щорічного Круглого літературознавчого столу «Екранізація як інтерпретація: на межі мистецтва і літератури», який ми проводимо в межах святкування дня народження патрона нашого університету Бориса Дмитровича Грінченка.

Просимо надсилати теми ваших виступів або виступів ваших учнів з коротким викладенням змісту доповіді.

Всі учасники Круглого літературознавчого столу будуть розподілені на три категорії: доповідачі, автори стендових доповідей,учасники дискусії.

Нагадуємо, всі учасники Круглого літературознавчого столу отримають сертифікати учасників заходу.

                                      Оргкомітет.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Гуманітарного Інституту Кафедра світової літератури Анонси