Ви тут: Головна Структура Кафедри Гуманітарного Інституту Кафедра світової літератури Наукова діяльність

Реорганізація Гуманітарного інституту

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Наукова діяльність

Профіль кафедри світової літератури в ГуглАкадемії

 

 

Основні публікації професорсько-викладацького складу кафедри:

Зав. кафедри, проф. Ковбасенко Ю. І. 

Антична література. Навчальний посібник для студентів

Література Середньовіччя. Посібник для учителів і студентів

 Філологічний аналіз художнього тексту.  Посібник для викладачів і студентів

Література постмодернізму: по той бік авторства й плагіату

Архіпелаг "Павич". Острів "Дамаскин"

Поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка в компаративному аспекті

 “...Голосна та правдива, як Господа слово...” (творчість Тараса Шевченка і європейський літературний канон)

 Освітні вимірювання і поглиблене вивчення літератури

 Про перспективні напрямки розвитку літературної освіти в Украґні та шляхи підвищення її ефективності

Тарас Шевченко і український літературний канон (традиційність і новаторство поетичної саморефлексії)

 Менандр : Лаксикон античної словесності

 Михайло Драй-Хмара : Гроно нездоланих співців

 Євген Маланюк : Гроно нездоланих співців

 

 д.ф.н., професор Гальчук О. В.

 "...Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років. Монографія

 Микола Зеров і античність. Навчальний посібник

 Антична література. Навчальний посібник

 Томас Манн. Навчальний посібник

 Бертольт Брехт. Навчальний посібник

 Шевченкознавчі студії Миколи Зерова

 Шевченків текст як медіатор у діалозі поетів зрілого модернізму з античністю

 Poetic Parameters of the Polylogue of Ukrainian Lyrics of Late Modernism With the Antique Heritage

 Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичній інтепретації

 

 к.п.н., доц. Бітківська Г. В.

Інтермедіальний дискурс роману Єжи Єнджеєвича «Українські ночі, або родовід генія»

Интермедиальная поэтика «романа о художнике» (на материале произведений Семена Ласкина)

«Шевченківський текст» у літературному журналі: до проблеми інтермедіальності

Интермедиальный дискурс повести Григория Штоня "Пастораль"

Інтермедіальний дискурс повісті Р. Іваничука «Смерть Юди»

Міжкультурний діалог у журнальному контексті: інтермедіальні зв'язки

 

 к.ф.н., доц.кафедри Анісімова Л.В.

Д. Блейх и смена парадигм в литературоведении США 1960-1970-х годов

 Норман Н. Голланд. Єдність Ідентичність Текст Я-Сам (переклад з англ Л. Анісімової)

 Луїза М. Розенблатт. Транзакційна теорія: проти дуалізму (переклад з англ. Л. Анісімової)

 Специфіка поняття “авторської інтенції” Е.Д. Гірша: контекст і метакритика

 Літературна критика Стенлі Фіша: від афективної стилістики до теорії «інтерпретаційних спільнот»

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Кафедра світової літератури

 Гуманітарного інституту

Київського університету імені Бориса Грінченка

 повідомляє про початок створення електронного наукового й навчально-методичного журналу

Manuscript tytul 1 

 

«MANUSCRIPT»,

 на сторінках якого планується обговорювати коло проблем, пов’язаних із питаннями

історії зарубіжної літератури – від давнини до сьогодення;

сучасного світового літературного процесу, його специфіки;

теорії літератури;

методики викладання зарубіжної літератури у вищій і середній школах;

взаємовпливів і взаємозв’язків різноманітних явищ світової літератури;

традиції та новаторства у світовій художньому письменстві;

світовий контекст української літератури.

 

Орієнтовні рубрики нашого журналу:

Lectura sacra: наукові студії з проблем історії і теорії світової літератури

Архіваріус: матеріали наукових конференцій кафедри

Pro et contra:дискусійні матеріали, новий погляд на добре знане, несподіваний ракурс дослідження      

Записки Ментора: науково-методичні праці філологів-практиків

«Рукописи не горять!»: до ювілейних дат

Відлуння: рецепція світової літератури в українському письменстві

Дебют: дослідження студентської наукової молоді

Запрошуємо науковців –  досвідчених, і початківців – до участі у створенні наукового видання. Адже лише спільними зусиллями можна і треба творити нове Слово, Добро і Мир!

 

Вимоги до публікацій

 

Запропоновані до публікації наукові статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми; огляд останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми; формулювання завдання дослідження та матеріал дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження та перспективи; список використаних джерел.

Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Береги: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Обсяг – від 6 до 12 сторінок.

 

Матеріали подавати у такій послідовності:

 1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).

 2. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).

 3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).

 4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.

 5. Назву статті, прізвище, анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом). Англійська анотація має містити не менше 250 слів.

 6. Текст статті.

 7. Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках [№ джерела, сторінка], наприклад: [3, 24]. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ДАК, подають після статті в алфавітному порядку. Окремо подається список джерел ілюстративного матеріалу.

 8. Малюнки і таблиці в тексті як вставлений об’єкт.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Гуманітарного Інституту Кафедра світової літератури Наукова діяльність