Ви тут: Головна Структура Кафедри Загальноуніверситетські Кафедра англійської мови Наукова діяльність

Реорганізація Гуманітарного інституту

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Наукова діяльність

Перейти до профілю кафедри у Google Scholar

 

Основні публікації професорсько-викладацького складу кафедри:

Ольшанський Дмитро Валентинович, к.п.н., доцент

1. Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки

2. Нові підходи до формування професійних навичок і вмінь як необхідного компоненту методичної підготовки вчителів іноземної мови

3. Навчально-дослідна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи

4. Дидактичні особливості навчання іноземних мов із використанням сучасних інформаційних технологій у процесі фахової підготовки вчителів-філологів в умовах кредитно-модульної системи навчання 

Солдатова Леся Петрівна, к.ф.н., доцент

1. Teaching of the ambiguity words translation

2. Поняття інформація – необхідність поняття дискурс

3. Відносини: дискурс – інформація

4. An optimum usage of the native language in the foreign language teaching

5. Нормированное представление понятия для научного дускурса

6. Отношения: дискурс – информация

7. Нормированное разграничение значений лексических неоднозначностей русского языка в практике межъязыковых трансформаций

8. Актуальність сутності дискурсу як необхідності

Чернігівська Наталія Станіславівна, к.п.н., доцент

1. Ефективність організованої підготовки майбутніх вчителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності 

2. Змістово-технологічне забезпечення підготовки майбутніх вчителів іноземної мови до здійснення самоосвітньої діяльності

3. Самоосвітня діяльність майбутнього вчителя іноземної мови: компоненти процесу підготовки до її здійснення

Скуратівська Галина Степанівна, к.п.н., доцент

1. Grammar and spelling in business English

2. Основні правила скорочень та написання великих літер у писемному англійському діловому спілкуванні

Громова Наталія Михайлівна, к.п.н., доцент

1. Психологія діалогічної взаємодії автора газетного тексту і читача

Бондар Олександра Юріївна, викладач

1. До питання визначення поняття діалогічного дискурсу

2. Особливості полікультурної складової професійної підготовки вчителів у країнах Євросоюзу

Гродський Ігор Ярославович, старший викладач

1. Мовні засоби вираження поради в англійських лицарських романах XII–XV ст

Заяць Людмила Іванівна, старший викладач

1. Main trends of modern university education in the Netherlands 

2. Економічні механізми розвитку університетської освіти у Нідерландах

3. Порівняльний аналіз системи університетської освіти в Україні та Нідерландах у контексті Болонських угод

4. Інтеграція університетів Нідерландів у міжнародне освітнє середовище

5. Особливості розвитку університетської освіти у Нідерландах в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору 

6. Університетська освіта у системі вищої освіти Нідерландів 

7. Інтеграція освітнього та науково-дослідного компонентів діяльності університетів у Нідерландах

8. Підготовка магістрів в університетах Нідерландів 

9. Становлення університетської освіти у Нідерландах на сучасному етапі

10. Етапи становлення та розвитку університетської освіти у Нідерландах

11. Зміст поняття університетської освіти в країнах Західної Європи

Кисельова Ірина Іллівна, старший викладач 

1. Використання індивідуального підходу при вихованні толерантності у студентів — майбутніх викладачів на заняттях іноземної мови

 Михайлик Ольга Петрівна, старший викладач

1. Навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою студентів непрофільних педагогічних спеціальностей

Лисенко Ганна Василівна, викладач

1. До питання змісту, структури та ознак професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя

2. Проблема підготовки майбутніх учителів англійської мови початкових класів до здійснення інноваційної діяльності

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Загальноуніверситетські Кафедра англійської мови Наукова діяльність