Ви тут: Головна Структура Кафедри Загальноуніверситетські Кафедра теорії та історії педагогіки Про кафедру

Реорганізація Гуманітарного інституту

На підставі рішення засідання Вченої ради від 26 травня 2016 року структурний підрозділ трансформується шляхом поділу на:

 

Про кафедру

Кафедра теорії та історії педагогіки - одна з провідних кафедр університету

Кафедра теорії та історії педагогіки була створена y 1991 році на базі Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Дмитровича Грінченка. У різні роки кафедру очолювали відомі педагоги-науковці: Слюсаренко В.Г., Чугаєвський В.Г., Мартиненко С.М., Бобрицька В.І., Чернуха Н.М.

З вересня 2015 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор

Хоружа Людмила Леонідівна

ks

Наукова тема кафедри: Зміст і технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції.

Напрями роботи кафедри: науковий, навчальний, методичний, соціально-гуманітарний та організаційний.

Сьогодення кафедри спрямоване на високопрофесійне викладання педагогічних дисциплін для студентів Гуманітарного інституту, Інституту суспільства, Інституту людини (освітніх ступенів "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр"), Педагогічного інституту, Інституту мистецтв (освітніх ступенів "Спеціаліст", "Магістр"), удосконалення навчальних програм і розробку навчальних та навчально-методичних посібників відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання, впровадження в освітній процес інформаційних та мультимедійних технологій.

Кафедра є випусковою для спеціальності 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" освітнього ступеню "магістр"

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів за спеціальностями 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти; 13.00.07 - теорія і методика виховання; 13.00.09 - теорія навчання та докторантів за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

На кафедрі працює 20 викладачів, з них: докторів наук, професорів, членів-кореспондентів НАПН України - 1; докторів наук, професорів - 7; докторів наук, доцентів - 1; кандидатів педагогічних наук, доцентів - 8; старших викладачів - 1; викладачів - 2.

На кафедрі викладають: д.п.н., проф., проф. кафедри, чл.-кор. НАПН України С.О.Сисоєва, д.п.н., проф., проф. кафедри Л.Л.Хоружа, д.п.н., проф., проф. кафедри Н.М.Чернуха, д.п.н., проф., проф. кафедри Л.Д.Березівська, д.п.н., проф., проф. кафедри Н.П.Дічек, д.п.н., проф., проф. кафедри О.В.Малихін, д.п.н., проф., проф кафедри Л.Б.Паламарчук, д.п.н., проф., проф. кафедри В.І.Тернопільська, д.п.н., доцент, проф. кафедри В.В.Желанова, д.п.н., доцент кафедри Л.В.Козак, к.п.н., доцент, проф. кафедри М.В.Братко, к.і.н., доцент, доцент кафедри О.В.Мельниченко, к.п.н., доцент, доцент кафедри А.Л.Стеблецький, к.п.н., доцент кафедри С.Ю.Головчук, к.п.н., доцент кафедри В.Г.Муромець, к.п.н., доцент кафедри М.В.Козир, к.психол.н., доцент кафедри Т.О.Саврасова-В'юн, к.п.н., ст.викладач І.В.Леонтьєва, викл. Л.Ю.Ворначева, викл. С.М.Процька.

ДОРОЖНЯ КАРТА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

(Протокол №3 від 07.10.2015р.)

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ НА ПЕРІОД З 2016 ПО 2021 РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГРАМИ

ks
ks

 

Партнерство:

 

indexindex11DF1231-480x192vernads2015031910411691loghhc scGEEMIT446rANfBYnews 5 clip image002Молодь ДемАльянсуemblema 1быблыотека ымены пушкынаemblema 2emblema 3emblema 4emblema 5emblema 6emblema 7emblema 8

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Загальноуніверситетські Кафедра теорії та історії педагогіки Про кафедру